imageonline-co-transparentimage (6)

Prýmkářství (franc. passementerie) je řemeslo a odvětví průmyslu textilního zabývající se výrobou prýmků čili posamentů , střapců, šňůr jednoduchých i opletených, tkaných bort a třásní, rozet a mnoha dalších výrobků. Podle upotřebení rozeznávají se prýmky nábytkové, vozové, vojenské, civilní, spolkové, dámské, národní atd. Prýmkářství je řemeslo prastaré, protože prýmky zdobili si oděv již i králové a zámožní občané egyptští, asyrští, médští, perští, Řekové a Římané.
Práce prýmkářské prováděly se ve středověku výhradně ručně, později na jednoduchých stavech. Století  XIX. způsobilo i v tomto  převrat. Byly zavedeny nové, mnohem dokonalejší stavy prýmkářské a různé jiné stroje, jako například stroj lemový, chenillový, stroj k vázání kuliček, stroje proplétací, na předeni a opřádání šňůr, knoflíků atd. Epochálním bylo i v prýmkářství zavedení stroje Jacquardova, kterým se práce značně usnadnila.
Výroba strojní zatlačila dnes téměř úplně práci ruční a některá odvětví prýmkářství pozbyla úplně samostatnosti. Jen ozdoby složité a nepravidelné se dosud vyrábějí ručně.